Ramesh Bicha hayeka (Sunil shakya)
Swasthya Mantralaya

नवदुर्गा नाम भजन

Janjati Khabar – निर्मला श्रेष्ठ | २०७८ आश्विन २४, आइतबार

ॐ शैलपुत्री जय शैलपुत्री

शैलपुत्री, शैलपुत्री जय शैलपुत्री ।।१।।

 

ॐ व्रह्मचारिणी जय व्रह्मचारिणी

व्रह्मचारिणी, व्रह्मचारिणी जय व्रह्मचारिणी ।।२।।

 

ॐ चन्द्रघण्टा जय चन्द्रघण्टा

चन्द्रघण्टा, चन्द्रघण्टा जय चन्द्रघण्टा ।।३।।

 

ॐ कुष्माण्डा जय कुष्माण्डा

कुष्माण्डा, कुष्माण्डा जय कुष्माण्डा ।।४।।

 

ॐ स्कन्धमाता जय स्कन्धमाता

स्कन्धमाता, स्कन्धमाता जय स्कन्धमाता ।।५।।

 

ॐ कात्यायणी जय कात्यायणी

कात्यायणी, कात्यायणी जय कात्यायणी ।।६।।

 

ॐ कालरात्री जय कालरात्री

कालरात्री, कालरात्री जय कालरात्री ।।७।।

 

ॐ महागौरी जय महागौरी

महागौरी, महागौरी जय महागौरी ।।८।।

 

ॐ सिद्धिदात्री जय सिद्धिदात्री

सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री जय सिद्धिदात्री ।।९।।

 

Categorized in साहित्य-कला
Newa Online Adv