STC 810x100 adv
Swasthya Mantralaya

नेपाल संवत् ११४२ न्हूदँकाे अवसरमा भिंतुना सभा सम्पन्न