810x100 Header Nepal Rastra Bank ADV
janswastha 11 11 78

नेपाल संवत् ११४२ न्हूदँकाे अवसरमा भिंतुना सभा सम्पन्न