STC 810x100 adv
janswastha 11 11 78

नेपाल संवत् ११४२ न्हूदँकाे अवसरमा भिंतुना सभा सम्पन्न